Textos legals

Avís legal de l'Hotel & Spa Niunit

L’HOTEL & SPA NIUNIT, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina d'Internet https://www.hotelniunit.com.

Amb els límits establerts en la llei, HOTEL & SPA NIUNIT no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen a HOTEL & SPA NIUNIT, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet d' HOTEL & SPA NIUNIT pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que HOTEL & SPA NIUNIT no pot controlar. Per tant, HOTEL & SPA NIUNIT no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva d' HOTEL & SPA NIUNIT o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d' HOTEL & SPA NIUNIT.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que HOTEL & SPA NIUNIT ofereix a través del website, hauràs de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que, mitjançant l'emplenament dels presents formularis, les teves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers d'HOTEL & SPA NIUNIT, amb la finalitat de poder-te prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-te de les millores del lloc web. Així mateix, t'informem de la possibilitat que exerceixis els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a contact@hotelniunit.com o en l'adreça Ctra.General del Serrat s/n El Serrat, Andorra, Telèfon: +376 735 735.